Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om behandlingsplaner

INFO om webinar 18. mars 2021 med foredraget «Hvordan utarbeide rasjonelle psykofarmakologiske behandlingsplaner ved schizofreniforme og affektive psykoser»

Bo Skagen om EPA 2021

INFO om webinar 5. mai 2021 med oppsummering og nyheter fra European Congress of Psychiatry 2021, samt kasuistikkdiskusjon.

Cato Innerdal om klager og tilsynssaker

INFO om webinar 14. mai 2020 med foredraget “Klager og tilsynssaker mot helsepersonell. Hva skjer når fylkesmannen oppretter en tilsynssak? Hva kan konsekvensene være og hvordan bør man som helsepersonell håndtere slike saker?”

Douglas Turkington om CBT

INFO om webinar 18. juni med foredraget “CBT techniques for busy psychiatrists working with clients with hallucinations and delusions”

Bo Skagen om suicid

INFO om webinar 24. november 2020 med foredraget “Hvordan være forberedt hvis din pasient tar suicid?”