Webinar med Andreas Kjerstad 2. mars – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Webinar med Andreas Kjerstad 2. mars

Norsk psykiatri i dag – hva skjer?

Det er kommet mange endringer i lovverket, som opprettelse og opprettholdelse av sivilrettslig tvungent psykisk helsevern. Vi har sett stadig flere alvorlige voldshendelser begått av psykiatriske pasienter. Og det er et stigende antall personer med dom til TPH.

 

H. Lundbeck og Otsuka inviterer psykiatere og helsepersonell til fagmøte med psykiater Andreas Kjerstad. Vel møtt!

 

Om foredraget

«Norsk psykiatri – tendenser og sannsynlig utviklingsbilde framover»

Temaene for foredraget er: opprettelse og opprettholdelse av sivilrettslig TPH, sett opp imot økende bruk av dom til TPH; forskjeller og likheter i PHL kapittel 3 og kapittel 5; klage- og overprøvingsmuligheter; Statsforvalterens, statsadvokatenes, Kontrollkommisjonens og de faglig ansvarliges roller og ansvar. 

 

Om foredragsholder: 

Foreleser er psykiater Andreas G Kjerstad, som driver privat spesialistpraksis i Bergen, primært med sakkyndighet som felt. Han er lege (Hannover 1998) og spesialist i psykiatri, (Oslo 2012); samt med mastergrad i samfunnsmedisin / Master of Public Health (Liverpool 2009) og utdannelse også fra NATO School, München. Tidligere bl. a. erfaring som avdelingsoverlege på Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Helse Bergen; samt tilsvarende stilling i Helse Møre og Romsdal, gjennom totalt en nesten ti år lang periode. Kjerstad har fem år som assisterende- og konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal, videre fengselslege i Ålesund fengsel og lege på rusinstitusjon. Erfaring som bakvakt, akuttavdeling i tre ulike helseforetak. I årene 2018-2021 var han medlem av Fagrådet, Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

 

NO-NPSCZ-0006-2022.01

NO-AM-2200007 Jan2022

 

Dato publisert 18.01.2022