Videokurs om depotbehandling ved psykoselidelser – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Videokurs om depotbehandling ved psykoselidelser

Dette er et videokurs for helsepersonell med diskusjoner i fem deler. Temaet er etterlevelse av depotbehandling ved psykoselidelser.

Medvirkende i kurset er Elena Rath Soroka, Filipp Fremming og Jon Johnsen. Det består av et tidligere innspilt videokurs med Johnsen, hvor Soroka og Fremming kommenterer og diskuterer innholdet i Johnsens leksjoner – med utgangspunkt i forskning og egen klinisk erfaring.

 

Kurset er delt inn i fem separate videoer på mellom fem og 25 minutter. Se de nedenfor

Temaene for de fem kapitlene i kurset er:

  • Utfordringer med tilbakefall i behandlingen av alvorlige psykoselidelser; og årsaker til at pasienter reinnlegges
  • Manglende etterlevelse av depotbehandling; og intervjuteknikker for å få fram manglende etterlevelse
  • To kasuistikker om motiverende intervju
  • Bærende prinsipper for samtalebehandling; og hvordan motivere pasienten til å fortsette depotbehandling
  • Oppsummering: fordeler med depotbehandling med antipsykotika; og fakta om depot og reinnleggelser

Innholdet i dette videokurset er basert på legenes egne vurderinger og reflekterer ikke nødvendigvis firmaets vurderinger. Materialet og innholdet er godkjent av Lundbeck og det er avtalt med foreleseren at dette publiseres her på hjernenett.no. Aktuelle referanser er angitt under den enkelte video.

 

NO-NOTPR-0132-2021.12

Dato publisert 04.12.2021