Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Bli kjent med oss

Vi som jobber i Lundbeck har mange års erfaring innen hjernehelse og psykiatri. Mange av landets spesialister, fastleger og psykiatriske sykepleier kjenner godt til oss, og setter pris på den informasjonen vi kan dele med dem. Her finner du kontaktinformasjon.

Frank Nymo
Key Account Manager
Akershus vest, Buskerud, Vestfold, Telemark
Hans Olaf Mathisen
Key Account Manager
Oslo, Buskerud
Øistein Resell
Key Account Manager
Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms
Bjørn Fjeldstad
Key Account Manager
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder
Inger Ragnhildstveit
Key Account Manager
Hordaland, Rogaland, Vest-Agder
Svenn Joar Skjørholm
Field Manager
Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms
Henrikke Østberg
Key Account Manager
Østfold, Akershus vest, Innlandet
Ragnhild Østgård Jensås
Key Account Manager
I permisjon
Finn Håkon Rødland
Produktsjef, Cand. Pharm.
Ronny Johansen
Daglig leder

Representanter fra Otsuka Pharma (samarbeidende firma på enkelte produkter)

Ivar Haukeland
Account manager CNS