Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pÄ helsepersonell

Du forlater nÄ hjernenett.no


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/hjernenett/web/app/uploads/cache/f0fe2c6ab4d95b52f6e72f7dfe7499bde770ef1a.php on line 11

PersonvernerklĂŠring

Lundbecks personvernerklĂŠring

H. Lundbeck AS (“Lundbeck”) er forpliktet til Ă„ beskytte personopplysningene vi samler inn. Ved behandling av personopplysninger vil Lundbeck (som behandlingsansvarlig) overholde gjeldende lovgivning, inkludert personvernforordringen (“GDPR”) og den norske personopplysningsloven.

 

Her kan du lese hvordan Lundbeck behandler dine personopplysninger nÄr du bruker nettstedet www.lundbeck.com/no. Hvis du bruker www.lundbeck.com til Ä sÞke pÄ en jobb eller bruker vÄr Compliance Hotline (som ekstern), vennligst les personvernreglene som gjelder spesielt for disse tjenestene. NÄr Lundbeck behandler personopplysninger som er samlet inn via andre kanaler enn dette nettstedet, vil Lundbeck spesifikt informere deg om hvordan personopplysningene dine behandles.

 

Hvis du har spĂžrsmĂ„l, ikke nĂžl med Ă„ kontakte Lundbecks dataansvarlig «Data Protection Officer». Fullstendige kontaktopplysninger finner du lenger ned pĂ„ denne siden.

 

Vi vil kun samle inn og behandle personopplysninger:
– NĂ„r vi har et spesifikt behov og juridisk grunnlag
– PĂ„ en transparent og sikker mĂ„te som beskytter personvernet til den enkelte

 

Vi kommer ikke til Ă„ beholde dataene lenger enn nĂždvendig, og vil iverksette tiltak for Ă„ adressere enhver forespĂžrsel eller klage relatert til personopplysninger.

 

PersonvernerklĂŠring

 

Personvernvarsel for dere som kontakter Lundbeck eller Lundbecks datansvarlig «Data Protection Officer» med personvernrelaterte henvendelser eller for Ă„ utĂžve dine rettigheter.

 

Hvis du velger Ä kontakte Lundbeck via vÄr datansvarlig ved Lundbecks hovedkontor i Danmark, vil H. Lundbeck AS (som behandlingsansvarlig) motta, behandle, bruke og identifisere personlige data om deg som beskrevet i flere detaljer i denne personvernerklÊringen.

 

Denne personvernerklÊringen gjelder ogsÄ utlevering til og behandling av andre Lundbecks datterselskaper, nÄr de er involvert i Ä hÄndtere din forespÞrsel, som beskrevet nedenfor.

 

Ved behandling av personopplysninger vil Lundbeck alltid overholde gjeldende lovgivning, herunder den nye personvernforordningen (General Data Protection Regulation, «GDPR») og den norske loven om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven).

 

Hvilke kategorier personopplysninger behandler vi og til hvilke formÄl? Vi samler inn og behandler ulike typer personopplysninger som du gir oss, nemlig;
– navnet ditt
– tittelen din
– kontaktinformasjonen din
– dokumentasjon pĂ„ identiteten din fĂžr vi gir deg informasjon
– informasjonen om hvilke typer rettigheter du Ăžnsker Ă„ utĂžve
– forespĂžrselen din og svaret pĂ„ forespĂžrselen din
– veiledningen du fĂ„r fra oss om dine rettigheter

 

  • Behandling av personopplysninger

 

Personidentifiserbare opplysninger og formÄl

 

Generelle personopplysninger:

 

Lundbeck kan samle inn identifiserbare personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel og arbeidsplass nÄr du kommuniserer med oss.

Ved bruk av informasjonskapsler («cookies») samler vi ogsÄ informasjon om hvordan du bruker nettstedet vÄrt og informasjon om atferden din pÄ nett. Den innhentede informasjonen inkluderer brukerens identitet, type nettleser, operativsystem og sÞkemotor som brukes, og lengden pÄ besÞket pÄ nettstedet. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, inkludert profilering, vennligst se vÄre retningslinjer for informasjonskapsler (via informasjonskapsel-ikonet nederst pÄ hver nettside pÄ nettstedet).

 

SĂŠrlige kategorier personopplysninger:

 

Lundbeck behandler ikke sĂŠrlige kategorier av personopplysninger, med mindre du har gitt oss slik informasjon, f.eks. ved Ă„ kontakte oss direkte.

 

Dine opplysninger kan behandles for fÞlgende formÄl:

 

For Ä gi tilgang til en bestemt del av nettstedet vÄrt, for Ä gi deg informasjon eller kunne kontakte deg angÄende tjenestene du har bedt om (som f.eks. e-postvarsling), til Ä utfÞre undersÞkelser om hvordan vi kan forbedre vÄr service til deg (som kan vÊre tilbakemelding fra besÞkende), for Ä levere et rimelig servicenivÄ til brukerne, for Ä overholde gjeldende lovgivning, hovedsakelig innen det farmasÞytiske omrÄdet, og til andre formÄl som er direkte forespurt av deg.

 

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

 

Lundbeck behandler personopplysninger nÄr du har gitt ditt samtykke (GDPR Art. 6 (1) (a)), f.eks. nÄr du godtar bruken av informasjonskapsler pÄ nettstedet.

 

Lundbeck vil i de fleste tilfeller behandle personopplysninger for Ä overholde en avtale med deg (GDPR Art. 6 (1) (b)) eller for Ä oppfylle en legitim interesse, bortsett fra hvor slike interesser blir overstyrt av dine grunnleggende rettigheter og friheter (GDPR Art. 6 (1) (f)). En legitim interesse for Lundbeck kan vÊre et Þnske om Ä forbedre nettstedet og vÄre tjenester, besvare forespÞrsler og yte service til deg, osv.

 

Behandlingen av personopplysninger knyttet til et av vÄre legemidler vil oftest bli behandlet etter gjeldende lovgivning om farmasÞytiske produkter, f.eks. for legemiddelovervÄkning (GDPR Art. 9 (2) (i)) dersom du gir oss slik informasjon. I dette tilfellet kan vi behandle sensitive personopplysninger om deg.

 

Deling av personopplysninger

 

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, kan vi dele denne med tredjepart, inkludert partnere, samarbeidspartnere, Lundbecks datterselskaper og/eller myndighetene. For eksempel vil vi vÊre forpliktet til Ä overfÞre personopplysninger til de relevante helsemyndighetene hvis du gir oss informasjon om bivirkninger av et av vÄre legemidler.

 

Tredjeparts databehandlere

 

Lundbeck kan velge Ä bruke tredjeparts databehandlere, og dine personopplysninger kan da overfÞres til og lagres av tredjeparts spesialister leiet inn av Lundbeck eller andre selskaper i Lundbeck Group, som skal behandle opplysningene dine pÄ vegne av Lundbeck og bistÄ med Ä levere innhold og tjenester du ber om. Disse tredjepartsleverandÞrene har forpliktet seg ovenfor Lundbeck til Ä beskytte opplysningene dine samt ha tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for Ä beskytte opplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig sletting, tap eller endring, uautorisert utlevering eller misbruk eller annen ulovlig behandling.

 

OverfÞring av opplysninger til land utenfor EU/EØS

 

Dine personopplysninger er lagret pÄ Lundbecks datamaskiner/servere innenfor Det europeiske Þkonomiske samarbeidsomrÄde (EØS).

 

Avhengig av type og i hvilken sammenheng personopplysningene vi fÄr via nettstedet er, kan personopplysningene dine overfÞres til et land utenfor EU/EØS som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ. Lundbeck vil sÞrge for at slike overfÞringer gjÞres i samsvar med gjeldende datavernlovgivning, inkludert GDPR, ved for eksempel Ä velge en mottaker av data som overholder EU-US Privacy Shield (hvis overfÞringen er til USA) eller sÞrge for at mottakeren inngÄr EUs standard kontraktbetingelser med Lundbeck. «Standard kontraktbetingelser» er tilgjengelig pÄ en rekke sprÄk. Du finner dem her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

Hvis personopplysningene dine blir overfÞrt til andre datterselskaper i Lundbeck, vil overfÞringen vÊre basert pÄ Lundbeck Intra Group Agreement-oppsett, som er gjeldende til enhver tid. En kopi kan skaffes ved Ä ta kontakt med Lundbeck.

 

Lagring av opplysninger (datalagring)

 

Lundbeck vil bare beholde dine personopplysninger sÄ lenge det er nÞdvendig for Ä oppfylle formÄlet opplysningene ble samlet inn eller mottatt for, eller for Ä overholde gjeldende juridiske eller etiske krav til rapportering eller dokumentasjon.

 

Sikkerhetstiltak

 

Lundbeck vil sÞrge for at registrerte opplysninger, inkludert dine personopplysninger, hÄndteres pÄ en sikker mÄte og beskyttes etter gjeldende sikkerhetsstandarder. Lundbeck vurderer regelmessig systemet for Ä se etter mulige svakheter, og nÄr du bruker vÄrt kontaktskjema under «Kontakt oss», er overfÞringen kryptert.

 

Dine rettigheter som registrert

 

Lundbeck har gjort alle nĂždvendige tiltak for Ă„ beskytte dine personopplysninger og sikre dine rettigheter som registrert bruker.

I henhold til personvernforordningen (GDPR) har du visse rettigheter, som er beskrevet nedenfor. VÊr oppmerksom pÄ at det kan vÊre begrensninger nÄr det gjelder disse rettighetene, for eksempel nÄr din rett til Ä skaffe deg informasjon anses begrenset av viktige hensyn til private interesser.

 

Rett til innsyn

 

– Du har rett til Ă„ be om innsyn i personopplysningene som Lundbeck behandler om deg.

– Lundbeck skal gi deg en kopi av personopplysningene som behandles kostnadsfritt, og elektronisk dersom
forespĂžrselen er sendt inn i en
vanlig elektronisk form.

 

Rett til korrigering

 

– Du har rett til Ă„ korrigere unĂžyaktige personopplysninger om deg, inkludert Ă„ komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til Ă„ slette

– Under visse omstendigheter har du rett til sletting av personopplysningene som gjelder deg.

 

Rett til begrensning

 

– Under visse omstendigheter har du rett til Ă„ begrense Lundbecks behandling av personopplysninger om deg.

Rett til utlevering av opplysninger (dataportabilitet)

– NĂ„r behandlingen er basert pĂ„ samtykke eller en kontrakt, og behandlingen utfĂžres i automatiserte prosesser, har du rett til Ă„ motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har rett til Ă„ overfĂžre disse personopplysningene til en tredjepart, uten at Lundbeck pĂ„ noen mĂ„te skal hindre denne overfĂžringen, hvis det er teknisk mulig.

 

Rett til Ă„ reservere deg

 

– Under visse omstendigheter har du rett til Ă„ til enhver tid reservere deg mot Lundbecks behandling av personopplysninger om deg. Eksempel: Hvis du har bedt om Ă„ fĂ„ informasjon fra Lundbeck, f.eks. nyhetsbrev eller lignende, og du ikke Ăžnsker Ă„ motta ytterligere informasjon, kan du enkelt velge ikke Ă„ motta ytterligere informasjon fra oss.

 

Automatisert individuell beslutningsprosess, inkludert profilering

 

– Som hovedregel har du rett til ikke Ă„ bli underlagt en beslutning basert utelukkende pĂ„ automatisert behandling, inkludert profilering, dersom det pĂ„virker deg betydelig. Dette gjelder ikke dersom automatisert beslutningstaking og profilering er nĂždvendig for Ă„ inngĂ„ eller utfĂžre en avtale mellom deg og Lundbeck.

 

Hvis behandling av personopplysningene er basert pÄ ditt samtykke, kan du til enhver tid tilbakekalle samtykket ditt. VÊr oppmerksom pÄ at dette ikke pÄvirker Lundbecks behandling av dine personopplysninger fÞr tilbakekallingen av samtykket.

 

Lundbecks datavernansvarlig

 

Hvis du har spÞrsmÄl om Lundbecks behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med Lundbecks datavernansvarlige pÄ dataprivacy@lundbeck.com

 

Klage

 

Hvis klagen din ikke blir fulgt opp pÄ en tilfredsstillende mÄte av Lundbeck, kan du velge Ä sende inn en klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynet
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Telefonnummer: +47 22 39 69 00
E-postadresse: postkasse@datatilsynet.no
Nettsted: www.datatilsynet.no

 

Kontaktdetaljer til Lundbecks dataansvarlig «Data Protection Officer»

 

Om du har spĂžrsmĂ„l vedrĂžrende Lundbecks behandling av personlige data, vennligst ta kontakt med Lundbecks dataansvarlig «Data Protection Officer».

 

H. Lundbeck A/S
Attn: Data Protection Officer
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark

E-post: dataprivacy@lundbeck.com
Telefon: + 45 3630 1311 (spĂžr etter datansvarlig «Data Protection Officer»)

 

BrukervilkÄr

Cookie-innstillinger

Dato publisert 05.05.2021