Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Oversikt over foredrag, kurs og fagressurser

Anne Kristine Bergem
Psykiater og universitetslektor ved OsloMet
Bo Skagen
Psykiater Spesialistsenteret på Straume
Dag Kristen Solberg
Psykiater og farmakolog, fagsjef psykisk helse og rus (Ahus)
Elena Rath Soroka
Spesialist i psykiatri og overlege (Ahus)
Erlend Bøen
Ph.D., spesialist psykiatri og nevrologi, overlege (OUS)
Espen Molden
Professor (UiO) og forsknings-leder (Diakonhjemmet)
Filipp Fremming
Lege i spesialisering ved VPA Vinderen (Diakonhjemmet)
Fredrik A. Walby
Forsker og psykologspesialist (UiO)
Haakon Aars
Spesialist i samfunnsmedisin, psykiatri og klinisk sexologi
Jan Ivar Røssberg
Jon Johnsen
Psykiater og avdelingsoverlege ved Blakstad
Lars Tanum
Seniorforsker og professor i psykiatri (Ahus og OsloMet)
Lars Weisæth
Professor emeritus i psykiatri ved UiO og OUS
Line Indrevoll Stänicke
Post doc og psykologspesialist (UiO og Lovisenberg)
Ole A. Andreassen
Professor i psykiatri og overlege ved UiO og OUS
Ragnhild Bang Nes
Professor på FHI, førsteamanuensis ved UiO
Randi Rosenqvist
Psykiater og seniorrådgiver ved Ila fengsel
Serena Tonstad
Spesialist klinisk ernæring og overlege (OUS)
Solveig Klæbo Reitan
Overlege og førsteamanuensis II (NTNU og St. Olav)
Svenn Torgersen
Professor emeritus i klinisk psykologi ved UiO
Ulrik Malt
Professor emeritus UiO og leder Norsk psykiatrisk forening
Wasim Zahid
Spesialist i indremedisin og kardiologi (Drammen sykehus)