Fagmiljø – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Oversikt over foredrag, kurs og fagressurser

Agnar Aspaas
Tidligere overlege akuttavd. og psykosepost, rettspsykiater
Anne Kristine Bergem
Psykiater og universitetslektor ved OsloMet
Åsa Hammar
Leder Bergen Mood and Cognitive Function Group
Bo Skagen
Psykiater Spesialistsenteret på Straume
Dag Kristen Solberg
Psykiater og farmakolog, fagsjef psykisk helse/rus (Ahus)
Elena Rath Soroka
Spesialist i psykiatri og overlege (Ahus)
Erlend Bøen
Ph.D., spesialist psykiatri og nevrologi, overlege (OUS)
Espen Molden
Professor (UiO) og forsknings-leder (Diakonhjemmet)
Filipp Fremming
Lege i spesialisering ved VPA Vinderen (Diakonhjemmet)
Fredrik A. Walby
Forsker og psykologspesialist (UiO)
Haakon Aars
Spesialist i samfunnsmedisin, psykiatri og klinisk sexologi
Ingrid Agartz
Overlege Diakonhjemmet sykehus, professor UiO
Jan Ivar Røssberg
Overlege i psykiatri ved OUS og professor ved UiO
Jan Ø. Berle
Psykiater ved Sandviken og professor ved UiB
Jeanette Brun Larsen
Ph.d. og overlege ved St. Olavs hospital, lektor ved NTNU
Johan Fredrik Storm
Johan Frederik Storm, dr. med. og professor ved UiO
Jon Johnsen
Psykiater og avdelingsoverlege ved Blakstad
Julia Skoglund
Seksjonsoverlege ved Blakstad sykehus
Kristin Berg Rustan
Psykiater ved Bærum DPS
Lars Öhrmalm
Psykiater, med dr, chef PRIMA Liljeholmen
Lars Tanum
Seniorforsker og professor i psykiatri (Ahus og OsloMet)
Lars Weisæth
Professor emeritus i psykiatri ved UiO og OUS
Line Indrevoll Stänicke
Post doc og psykologspesialist (UiO og Lovisenberg)
Marit Haram
Dr.med., ph.d. og post.doc. ved FHI, overlege ved OUS
Marit Tveito
Spesialist i psykiatri, postdoc Diakonhjemmet
Martin Tesli
Dr.med., ph.d. og seniorforsker ved FHI, overlege ved OUS
Nora Vaag Miller
Overlege og avdelingsleder ved Nordlandssykehuset Bodø
Ole A. Andreassen
Professor i psykiatri og overlege ved UiO og OUS
Ole Bernt Fasmer
Dr.med. Forskningsavdelingen Sandviken, professor UiB
Paola Dazzan
Professor ved King’s College i London
Petter Andreas Ringen
Ph.D., nestleder i Npf og professor i psykiatri ved UiO
Ragnhild Bang Nes
Professor på FHI, førsteamanuensis ved UiO
Randi Rosenqvist
Psykiater og seniorrådgiver ved Ila fengsel
Serena Tonstad
Spesialist klinisk ernæring og overlege (OUS)
Solveig Klæbo Reitan
Overlege og førsteamanuensis II (NTNU og St. Olav)
Srdjan Djurovic
Dr.med., forskningleder NORMENT og professor UiB
Svenn Torgersen
Professor emeritus i klinisk psykologi ved UiO
Tine Poole
Tor Morten Kvam
Overlege Nordre Østfold DPS, PhD-stipendiat UiO
Ulrik Malt
Professor em. UiO og leder Norsk psykiatrisk forening
Valborg Helseth
Spesialist i psykiatri med egen praksis
Wasim Zahid
Spesialist i indremedisin og kardiologi (Drammen sykehus)