Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Arrangeres i samarbeid med Otsuka

Tirsdag 9. november kl. 13-20

Delta på Grand Hotel i Oslo, eller digitalt