Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Arrangeres i samarbeid med Otsuka

Takk for godt møte og gode diskusjoner!

To sesjoner, seks foredrag

Depresjon, schizofreni og forskning