Rapport fra Lundbecksymposiet 2021 – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Rapport fra Lundbecksymposiet 2021

I denne kongressrapporten får du et sammendrag av foredragene og intervjuene, skrevet av Ole Kristian Kleivenes.

 • Innhold:

 • • Ringen om norsk psykiatri i perspektiv
 • • Storm om bevissthetsforskning
 • • Djurovic om organoider og mini-hjerner
 • • Røssberg om effekten av psykoterapi ved schizofrenilignende tilstander
 • • Johnsen om antipsykotika, rus og psykoser
 • • Öhrmalm om aksept av depotbehandling
 • • Bang Nes om lykke, livskvalitet og depresjon
 • • Fasmer om komorbiditet depresjon og migrene
 • • Bøen om differensialdiagnostikk

Bestill trykt rapport

Order Prints

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Denne rapporten fra Lundbecksymposiet 2021 er skrevet av Ole Kristian Kleivenes, på vegne av Lundbeck og Otsuka. Tekstene er basert på foredragene og intervjuene med de ni foredragsholderne. Foredragene og intervjuene finnes i sin helhet her på hjernenett.no.
 
Ole Kristian Kleivenes er psykiater og overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Blakstad sykehus. Han har arbeidet i psykiatrisk praksis ved Haukeland universitetssykehus, Fylkessykehuset i Molde, Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet sykehus. Ole Kristian Kleivenes har tidligere arbeidet som klinisk forskningslege og medisinsk direktør innen farmasøytisk industri, både nasjonalt og internasjonalt, med ansvar for klinisk forskning og utvikling av legemidler innen fagfeltene psykiatri, diabetes og onkologi. Hans nåværende stilling som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Blakstad sykehus er i hovedsak fokusert på akutt behandling av psykoser, affektive lidelser, suicidale kriser og tilhørende lovverk for behandling av disse tilstandene.

 

NO-NOTPR-0158-2022.04

Dato publisert 04.02.2022