Program for Lundbecksymposiet 2023 – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Program for Lundbecksymposiet 2023

Arrangeres i samarbeid med Otsuka Pharma.

Fleksibelt møteformat!

Både dag- og ettermiddagssesjon, med foredrag innen schizofreni, depresjon og aktuell forskning. Merk at ettermiddagssesjonen starter kl. 17, så du er hjertelig velkommen til å komme rett fra jobb. Vi har enkel servering stående klar til deg før møtestart.

 

 

Dato: 31. januar 2023

Sted: Grand Hotel i Oslo.

Tid: 13:00 – 20:00.

Streames også som webinar her på hjernenett.no for de som ønsker å delta digitalt. Møtet er åpent for psykiatere, LIS og allmennleger.

 

Meld deg på her.

 

Møteledere

Solveig Klæbo Reitan, professor i psykiatri ved NTNU og avtalespesialist (HMN) i psykiatri.

Julia Skoglund, seksjonsoverlege ved Seksjon utviklingshemming og autisme ved Blakstad sykehus. 

 

14:00 – 16:45: DAGSESJON. Møteleder Solveig Klæbo Reitan

 • 14:00: Velkommen v/ Lundbeck
 • 14:05: Introduksjon ved Solveig Klæbo Reitan
 • 14:15: ”Presisjonspsykiatri” Jeanette Brun Larsen, PhD og konstituert overlege ved Avdeling for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved psykisk helsevern på St. Olavs hospital
 • 14:45: Spørsmål og diskusjon
 • 15:00: ”Nordisk stordata samarbeidsprosjekt – en ny æra for psykiatrisk epidemiologi” Martin Tesli, dr. med., spesialist i psykiatri og seniorforsker ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet, og overlege ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved OUS
 • 15:30: Spørsmål og diskusjon
 • 15:45: Pause
 • 16:00: ”Depresjon i Norden – et samarbeid om prediksjon og forløp” Marit Haram, MD, PhD og postdoktor ved Folkehelseinstituttet, og overlege ved Søndre Oslo DPS, OUS
 • 16:30: Spørsmål og diskusjon
 • 16:45: Pause med enkel servering

17:15-20:00: ETTERMIDDAGSSESJON. Møteleder Julia Skoglund

 • 17:15: Introduksjon ved Julia Skoglund
 • 17:25: ”Schizofreni og kvinnehelse” Paola Dazzan, professor i nevrobiologi og psykoser ved King’s College i London
 • 17:55: Spørsmål og diskusjon
 • 18:10: Pause
 • 18:25: ”Ikke bare psykiatri - somatisk helse hos psykiatriske pasienter” Nora Vaag Miller, overlege i psykiatri og avdelingsleder ved Akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø
 • 18:55: Spørsmål og diskusjon
 • 19:10: ”Nevrobiologisk fundert behandling av depresjon – en mulighet for en mer presis og effektiv behandling?” Jon Johnsen, dr. med. og senior overlege ved psykiatrisk avdeling Blakstad, seksjon for akuttpsykiatri
 • 19:40: Spørsmål og diskusjon
 • 19:55: Avslutning v/ Lundbeck
 • 20:00: STÅENDE BUFFET I SPEILSALEN

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

 

Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck og Otsuka.

 

Personvernerklæring:

 1. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25.mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

Otsuka Pharma Scandinavia AB håndterer eventuelle personopplysninger i samsvar med GDPR. Mer informasjon finner du i vår Privacy Policy på www.otsuka-europe.com/se/HCPPrivacyNotice

 

NO-NOTPR-0172-2022.11 

NO-CNS-2200031 Nov2022 

Dato publisert 22.11.2022