Vårmøte Lundbecksymposiet – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Vårmøte Lundbecksymposiet

Samtykkekompetanse og ernæringspsykiatri

Dato: Torsdag 30. mai 2024

Sted: Grand Hotel i Oslo.

Tid: 18:00 – 20:00.

 

Møtet er åpent for psykiatere, LIS og allmennleger.

 

Det er enklere å melde seg på hvis du er logget inn på hjernenett.no. Hvis du ikke har profil, kan du lage en her.

 

NB! Møtet er nå fullt og påmeldingen er stengt.

Program

  • 18:00: Velkommen og kort produktinformasjon v/Henrikke Østberg, Lundbeck.
  • 18:15: "Samtykkekompetanse i en klinisk hverdag. Samtykkekompetanse og samtykkekrav i helselovgivningen har stor betydning for den helsehjelpen vi skal gi til pasientene. Fokuset i dette webinaret er derfor ulike aspekter ved samtykkekompetanse og samtykkekrav i klinisk hverdag for leger. Hvem kan samtykke til helsehjelp? Hvordan skal samtykkekompetanse vurderes? Hvilken rolle har pårørende og verge? Og hvilke krav stilles til dokumentasjon i denne sammenhengen?"Cato Innerdal. kommuneoverlege Molde kommune.
  • 19:15: ”Ernæringspsykiatri. Forbedring av fysisk og psykisk helse med mat som verktøy.” v/Simen Løset, lege i spesialisering psykiatri, jobber ved Diakonhjemmet sykehus, spesialisert poliklinikk.

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

 

Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Reise- og  eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet dekkes ikke av Lundbeck. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

Personvernerklæring:

H. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25.mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. Ler mer her.

 

NO-BRIN-0270-2024.04

Dato publisert 23.04.2024