Resymé fra Lundbecksymposiet 2022 – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Resymé fra Lundbecksymposiet 2022

I denne kongressrapporten får du et sammendrag av foredragene, skrevet av Ole Kristian Kleivenes.

Bla i heftet her:

Bestill trykt resymé

Order Prints

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Denne rapporten fra Lundbecksymposiet 2022 er skrevet av Ole Kristian Kleivenes, på vegne av Lundbeck og Otsuka. Tekstene er basert på foredragene til fem av de seks foredragsholderne. Foredragene finnes i sin helhet her på hjernenett.no.
 
Ole Kristian Kleivenes er psykiater og overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Blakstad sykehus. Han har arbeidet i psykiatrisk praksis ved Haukeland universitetssykehus, Fylkessykehuset i Molde, Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet sykehus. Ole Kristian Kleivenes har tidligere arbeidet som klinisk forskningslege og medisinsk direktør innen farmasøytisk industri, både nasjonalt og internasjonalt, med ansvar for klinisk forskning og utvikling av legemidler innen fagfeltene psykiatri, diabetes og onkologi. Hans nåværende stilling som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Blakstad sykehus er i hovedsak fokusert på akutt behandling av psykoser, affektive lidelser, suicidale kriser og tilhørende lovverk for behandling av disse tilstandene.

 

NO-CNS-2200030 Sept2022

NO-NOTPR-0167-2022.08

Dato publisert 15.09.2022