Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om behandlingsresistens

Webinar 18. februar og 9. mars 2021 med foredraget «Medikamentell behandlingsresistens ved schizofreni – utredning og behandling».

Jon Johnsen er ph.d. og spesialist i psykiatri. Han er tidligere overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus. Han er medlem i den Rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, og lærer ved Institutt for gruppeanalyse. Disputerte i 1990 med tema: Farmakologisk behandling av alkoholproblemer.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 31.05.2021