Jon Johnsen om behandlingsplaner – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om behandlingsplaner

Webinar 18. mars 2021 med foredraget «Hvordan utarbeide rasjonelle psykofarmakologiske behandlingsplaner ved schizofreniforme og affektive psykoser».

Jon Johnsen er ph.d. og spesialist i psykiatri. Han er tidligere overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus. Han er medlem i den Rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, og lærer ved Institutt for gruppeanalyse. Disputerte i 1990 med tema: Farmakologisk behandling av alkoholproblemer.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 31.05.2021