Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Bo Skagen om rettighetsvurdering

Webinar 28. april og 27. mai om rettighetsvurdering i avtalepraksis og en diskusjon rundt foreslåtte endringer.

Bo Skagen er spesialist i psykiatri på Spesialistsenteret på Straume, Helse Bergen HF.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 31.05.2021