Jon Johnsen om kliniske retningslinjer – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om kliniske retningslinjer

VIDEOOPPTAK fra 11. juni 2020: «Hvordan implementere kliniske retningslinjer i behandling av schizofreni – illustrert ved to sykehistorier.»

Med utgangspunkt i kasuistikker, en nysyk og en multiepisode pasient, vil Jon Johnsen i dette foredraget blant annet vise utforming av vedtak om behandling i det psykiske helsevernet med legemidler.

 

Jon Johnsen er ph.d. og spesialist i psykiatri. Han er tidligere overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus. Han er medlem i den Rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, og lærer ved Institutt for gruppeanalyse. Disputerte i 1990 med tema: Farmakologisk behandling av alkoholproblemer.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 14.04.2021