Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Nytt faghefte fra Espen Molden om interaksjoner og farmakogenetikk

I filmen over forteller Espen Molden kort om heftet “Hvorfor reagerer vi forskjellig på samme legemiddelbehandling?”

En av landets ledende eksperter på farmakogenetikk i praksis deler forskning og erfaringer innen psykofarmaka.

Heftet er gratis, fyll ut her for å bestille

Order Prints

Dato publisert 15.04.2021