Jon Johnsen om partielle dopaminagonister – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om partielle dopaminagonister

VIDEOOPPTAK fra 26. mai 2020: «Partielle dopaminagonister – effektiv behandling av schizofreni og schizoaffektiv lidelse»

Jon Johnsen er ph.d. og spesialist i psykiatri. Han er tidligere overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus. Han er medlem i den Rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, og lærer ved Institutt for gruppeanalyse. Disputerte i 1990 med tema: Farmakologisk behandling av alkoholproblemer.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 22.04.2021
Tags dopaminanagonister