Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Webinar med Marit Tveito 24. mai 2022

«Bruk av psykofarmaka hos eldre»

Øistein Resell inviterer psykiatere til webinar. Vel møtt!

 

Webinaret vil sendes to ganger tirsdag 24. mai:

Kl. 11:30 – 12:15

Kl. 14:30 – 15:15

 

Om foredragsholder

Marit Tveito er spesialist i psykiatri og har tatt en doktorgrad om bruk og bivirkninger av psykofarmaka hos eldre med psykiske lidelser. Hun har arbeidet i flere år som overlege ved alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus og er nå fagsjef psykisk helse i Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun har vært redaktør av læreboken «Alderspsykiatri» som ble utgitt i 2019 og post doc ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus.

Meld deg på her

Møtepåmeldinger Øistein

Når du sender inn skjemaet over samtykker du til at vi kan sende deg påminnelser og praktisk informasjon om møtet.

 

**Jeg samtykker til at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om våre arrangementer og legemidler via e-post.

 

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

 

Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i  forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

Personvernerklæring:

  1. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25. mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

Bilde: Diakonhjemmet Sykehus

 

NO-NOTPR-0157-2022.04

Dato publisert 05.04.2022