Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Webinar 15. sept. med Jon Johnsen om depressive symptomer ved schizofreni

Depressive symptomer ved schizofreni – utredning og behandling

Unni Lauknes og Ivar Haukeland i Otsuka, og Bjørn Fjeldstad og Øistein Resell i Lundbeck, har gleden av å invitere deg til webinar med Jon Johnsen som foredragsholder.

 

Webinaret sendes to ganger torsdag 15.september:

Kl. 11:30-12:15

Kl. 14:30-15:15

 

Om foredraget

Foredraget omhandler hvordan man kan forstå og utrede depressive symptomer ved schizofreni. Er de affektive symptomene uttrykk for en psykose som ikke er i remisjon, en depressiv tilpasningsreaksjon, en komorbid alvorlig depresjon, en postschizofren depresjon, eller forårsaket av rusmiddelbruk eller somatisk sykdom.

 

Om foredragsholder

Jon Johnsen er senior overlege dr.med.ved psykiatrisk avdeling Blakstad, seksjon for akutt psykiatri. Han er medlem i den rettspsykiatriske kommisjon og har vært rettsoppnevnt sakkyndig en rekke ganger. Han har spesiell kunnskap om rusmiddelrelatert sikkerhets‐ og rettspsykiatri.

Meld deg på her (innen 13. sept.)

Møtepåmeldinger Unni

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

 

Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet.

 

Personvernerklæring:

H. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25.mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

Otsuka Pharma Scandinavia AB håndterer eventuelle personopplysninger i samsvar med GDPR. Mer informasjon finner du i vår Privacy Policy på www.otsuka-europe.com/se/HCPPrivacyNotice

 

**Jeg samtykker til at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om våre arrangementer og legemidler via e-post.

 

NO‐AM‐2200052 Aug2022

NO‐ABIM‐0116‐2022.08

Dato publisert 24.08.2022