Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om vold i psykiatriske institusjoner

VIDEOOPPTAK fra 23. mars 2022: «Kartlegging og håndtering av vold i psykiatriske institusjoner.»

Foredraget vil gi deg som vakthavende lege en metode for å gjennomføre en klinisk voldsrisiko vurdering uten bruk av skjema. Videre vil det bli fokus på hvordan intervenere både psykologisk og farmakologisk for å redusere den akutte voldsrisikoen. Metoder for å gjennomføre strukturerte voldsrisikovurderinger vil også bli drøftet.

 

Jon Johnsen er Ph.d. og spesialist i psykiatri. Tidligere overlege på Blakstad. Medlem i den Rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe.

 

Møtet ble arrangert av Otsuka og Lundbeck 23. mars 2022 som et webinar.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kolleger? Ta kontakt med oss her.

 

Les mer: Bivirkningsrapportering

Les mer: Abilify Maintena® felleskatalogtekst

Les mer: Abilify® felleskatalogtekst

 

NO-NPSCZ-0009-2022.03

NO-CNS-2200016 Mars2022

Dato publisert 07.03.2022