Jon Johnsen om første episode schizofreni – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om første episode schizofreni

VIDEOOPPTAK fra 23. mars 2023: «Evidensbasert behandling av første episode schizofreni»

Jon Johnsen er senior overlege dr.med.ved psykiatrisk avdeling Blakstad, seksjon for akutt psykiatri. Han er medlem i den rettspsykiatriske kommisjon og har vært rettsoppnevnt sakkyndig en rekke ganger. Han har spesiell kunnskap om rusmiddelrelatert sikkerhets‐ og rettspsykiatri.

 

Møtet ble avholdt 22. mars 2023 som et webinar i vår møteserie om schizofreni.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kolleger? Ta kontakt med oss her.

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: RXULTI®  felleskatalogtekst

Les mer: Abilify Maintena®felleskatalogtekst

 

NO-NOTPR-0186-2023.03

Dato publisert 15.05.2023