Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Wasim Zahid om psykisk helse blant innvandrere

VIDEOOPPTAK fra 9. mars: «Psykisk helse blant innvandrere – tenk annerledes!»

Wasim Zahid er hjertespesialist, forfatter og en tydelig stemme i den norske offentligheten. Han er spesialist i indremedisin og kardiologi og har doktorgrad innen samme felt. Arbeider som kardiolog ved Drammen sykehus.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

 

Nedenfor kan du se Zahid fortelle kort om temaet for webinaret.

Webinar 9. sep. med Svenn Torgersen om personlighetsforstyrrelser (på Zoom kl. 18-19)
"Personlighetsforstyrrelser mellom normale personlighetstrekk og symptomforstyrrelser. Er det plass for dem?"
Webinar 16. sep. med Svenn Torgersen om personlighetsforstyrrelser (på Zoom kl. 18-19)
"Personlighetsforstyrrelser: hvor kommer de fra og hvor går de hen?"
Webinar 23. nov. med Fredrik A. Walby om selvmordsvurdering (på Zoom kl. 14:30-15:30)
"Selvmordsvurdering i allmennpraksis"
Dato publisert 22.04.2021