Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Protected: Videokurs om depotbehandling ved psykoselidelser

Dette er et videokurs for helsepersonell med diskusjoner i fem deler. Temaet er etterlevelse av depotbehandling ved psykoselidelser.

Medvirkende i kurset er Elena Rath Soroka, Filipp Fremming og Jon Johnsen. Det består av et tidligere innspilt videokurs med Johnsen, hvor Soroka og Fremming kommenterer og diskuterer innholdet i Johnsens leksjoner – med utgangspunkt i forskning og egen klinisk erfaring.

 

Kurset er delt inn i fem separate videoer på mellom fem og 25 minutter. Se de nedenfor.

Temaene for de fem kapitlene i kurset er:

  • Utfordringer med tilbakefall i behandlingen av alvorlige psykoselidelser; og årsaker til at pasienter reinnlegges
  • Manglende etterlevelse av depotbehandling; og intervjuteknikker for å få fram manglende etterlevelse
  • To kasuistikker om motiverende intervju
  • Bærende prinsipper for samtalebehandling; og hvordan motivere pasienten til å fortsette depotbehandling
  • Oppsummering: fordeler med depotbehandling med antipsykotika; og fakta om depot og reinnleggelser
Dato publisert 22.04.2021