Serena Tonstad om hjerte-karsykdom og alvorlige psykiske lidelser – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Serena Tonstad om hjerte-karsykdom og alvorlige psykiske lidelser

VIDEOOPPTAK (38:10) fra 25. november 2021: “»Hvordan redusere risiko for hjerte-karsykdom hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse»

Serena Tonstad er overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin på Oslo Universitetssykehus. Hun har doktorgrad fra UiO med tittel: Behandling av barn med familiær hyperkolesterolemi. Serena Tonstad har publisert 300 artikler listet i PubMed i felt som klinisk ernæring, røykeavvenning, lipidbehandling og andre felt relatert til forebyggende kardiologi.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kolleger? Ta kontakt med oss her.

 

NO-NOTPR-0131-2021.12

NO-CNS-2100027 Dec2021

Dato publisert 15.12.2021