Larsen om presisjonspsykiatri – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Larsen om presisjonspsykiatri

”Presisjonspsykiatri”. Foredrag av Jeanette Brun Larsen, PhD og konstituert overlege ved Avdeling for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved psykisk helsevern på St. Olavs hospital.

Dato publisert 15.02.2023