Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Soroka om diagnostisering av schizofreni

”Er dette virkelig en psykose? Diagnostiske utfordringer ved vurdering av schizofreni” Foredrag av Elena Rath Soroka, spesialrådgiver, overlege, avdeling Spesialpsykiatri Akershus universitetssykehus.

NO-NOTPR-0166-2022.06

Dato publisert 18.05.2022