Intervju med Johan Frederik Storm – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Intervju med Johan Frederik Storm

I dette intervjuet gir Storm eksempler på hva slags betydning bevissthetsforskning kan ha for psykiatri.

Intervjuet er gjort under Lundbecksymposiet 9. november 2021. Johan Frederik Storm er dr. med. og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO; grunnlegger og leder av forskningsprosjekter om bevissthet støttet av EU, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.

 

NO-NOTPR-0117-2021.11

Dato publisert 23.11.2021