Intervju med Jon Johnsen – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Intervju med Jon Johnsen

I dette intervjuet gir Johnsen en status for den kliniske behandlingen av rus og psykiatri.

Intervjuet er gjort under Lundbecksymposiet 9. november 2021. Jon Johnsen er dr. med. og senior overlege ved Klinikk for rus og psykiatri, psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken Helseforetak.

 

NO-NOTPR-0120-2021.11

Dato publisert 22.11.2021