Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Roger McIntyre om emosjonell avflatning

VIDEOOPPTAK fra 14. mai 2020: “Emosjonell avflatning hos pasienter med depresjon – klinisk erfaring og nevrofysiologiske forklaringer.”

Dato publisert 13.04.2021