Rapport APA 2017 – tema schizofreni – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Rapport APA 2017 – tema schizofreni

Else Høibraaten, tidligere medisinsk sjef, Lundbeck gir her en kort oppsummering av foredrag og resultater om behandling av pasienter med schizofreni.

Dato publisert 13.04.2021