Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Program Lundbecksymposiet 4. mai 2022

Arrangeres i samarbeid med Otsuka Pharma.

Nytt møteformat!

Både dag- og ettermiddagssesjon – begge to med foredrag innen schizofreni, depresjon og aktuell forskning. Merk at ettermiddagssesjonen starter kl. 17, så du er hjertelig velkommen til å komme rett fra jobb. Vi har enkel servering stående klar til deg før møtestart.

 

Sted: Grand Hotel i Oslo.

Tid: 13:00 – 20:00.

Streames også som webinar her på hjernenett.no for de som foretrekker å delta digitalt. Møtet er åpent for psykiatere og allmennleger.

 

Meld deg på her.

 

Møteledere

Jan Ivar Røssberg er overlege i psykiatri ved OUS og professor ved UiO.

Elena Rath Soroka er spesialrådgiver, overlege, avdeling Spesialpsykiatri Akershus universitetssykehus.

14:00 – 16:40: DAGSESJON. Møteleder Jan Ivar Røssberg

 • 14:00: Velkommen v/ Lundbeck.
 • 14:05: Introduksjon ved Jan Ivar Røssberg
 • 14:15: ”Uncovering clinical characteristics, risk factors and brain phenotypes in adolescent psychosis” Ingrid Agartz, overlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet sykehus, og professor ved Senter for psykoseforskning ved UiO
 • 14:45: Spørsmål og diskusjon
 • 15:00: ”Hva virker for hvem og hvordan i samtaleterapi? En sammenlikning av kognitive og psykodynamiske terapier ved depresjon” Jan Ivar Røssberg, overlege i psykiatri ved OUS og professor ved UiO
 • 15:30: Spørsmål og diskusjon
 • 15:45: Pause
 • 16:00: ”Antipsychotics and the Risk of Breast Cancer – real-world evidence” Markku Lähteenvuo, PhD og MD, Department of Forensic Psychiatry, Niuvanniemi Hospital
 • 16:30: Spørsmål og diskusjon
 • 16:45: Pause med enkel servering

17:15-20:00: ETTERMIDDAGSSESJON. Møteleder Elena Rath Soroka

 • 17:15: Introduksjon ved Elena Rath Soroka
 • 17:25: ”Er dette virkelig en psykose? Diagnostiske utfordringer ved vurdering av schizofreni” Elena Rath Soroka, spesialrådgiver, overlege, avdeling Spesialpsykiatri Akershus universitetssykehus
 • 17:55: Spørsmål og diskusjon
 • 18:10: ”Kognitive restsymptomer ved depresjon – vitenskapelige og kliniske aspekter”  Åsa Hammar, leder for Bergen Mood and Cognitive Function group og professor ved UiB
 • 18:40: Spørsmål og diskusjon
 • 18:55: Pause
 • 19:10: ”Psykedelika-assistert terapi: Psilocybin og MDMA” Tor Morten Kvam, overlege og psykiater ved Nordre Østfold DPS og PhD-stipendiat ved UiO
 • 19:40: Spørsmål og diskusjon
 • 19:55: Avslutning v/ Lundbeck
 • 20:00: STÅENDE BUFFET I SPEILSALEN

 

Marthe Fredheim Fjelldal

PhD og Medical Science Liaison

H Lundbeck AS

 

Finn Håkon Rødland

Cand.pharm. og produktsjef

H. Lundbeck AS

 

Sten Friberg
MD og Medical Advisor CNS Nordics

Otsuka Pharma Scandinavia AB

 

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

 

Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck og Otsuka.

 

Personvernerklæring:

 1. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25.mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

Otsuka Pharma Scandinavia AB håndterer eventuelle personopplysninger i samsvar med GDPR. Mer informasjon finner du i vår Privacy Policy på www.otsuka-europe.com/se/HCPPrivacyNotice

 

NO-NOTPR-0139-2022.03

NO-CNS-2200004 Feb2022

Dato publisert 02.03.2022