Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pĂĄ helsepersonell

Du forlater nĂĄ hjernenett.no

Agnar Aspaas om depresjon og emosjonell avflatning

I denne podcasten samtaler Agnar Aspaas med Hans Olaf Mathisen om depresjon og emosjonell avflatning.

Temaer for denne podcasten er beskrivelse av emosjonell avflatning, hvordan pasientene beskriver avflatning, konsekvenser for sykdomsforløpet og behandling, og hvor stort avflatning er som problem (forekomst og alvorlighetsgrad).

Agnar Aspaas er spesialist i psykiatri fra 1991. Han har lang erfaring fra arbeid som overlege på akuttavdeling og psykosepost, samt rettspsykiatrisk arbeid. Han arbeider nå som fulltids avtalespesialist i psykiatri i Tønsberg fra 2013.

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: Brintellix® SPC

 

NO-NOTPR-0102-2021.10

  1. 05:50 og 19:18: Mianserin SPC 03/2020.

  2. 05:55 og 10:20: Mirtazapin SPC 08/2021.

  3. 07:31: Price J, Cole V, Goodwin GM. Emotional side-effects of selective serotonin reuptake inhibitors: qualitative study. British Journal of Psychiatry 2009;195(3):211-17.

  4. 08:45: Rosenblat JD, Simon GE, Sachs GS et al. Treatment effectiveness and tolerability outcomes that are most important to individuals with bipolar and unipolar depression. J Affect Disord 2019;243:116-20.

  5. 09:49: Venlafaksin SPC 04/2021.

  6. 09:55: Fagiolini A, Florea I, Loft H et al. Effectiveness of Vortioxetine on Emotional Blunting in Patients with Major Depressive Disorder with inadequate response to SSRI/SNRI treatment. J Affect Disord 2021;283:472-9.

  7. 10:08: Wellbutrin SPC 06/2021.

Dato publisert 05.10.2021