Podcast med Jon Johnsen om depresjon og overvekt – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Podcast med Jon Johnsen om depresjon og overvekt

Temaer for denne podcasten er psykologiske og fysiologiske mekanismer som forklarer sammenhengen mellom depresjon og overvekt; prognosene på sikt, for både remisjon og normalvekt; og valg av legemiddel i behandling av depresjon og betydning for vektøkning.

Jon Johnsen er psykiater og tidligere overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus. Han har jobbet i flere tiår ved forskjellige institusjoner innen psykisk helsevern, og har sittet i en rekke utvalg som har jobbet med retningslinjer og regelverk. Han har sin medisinske doktorgrad fra 1990 innen farmakologi og avhengighetslidelser. Og er for mange en ledende ekspert på sammenhenger mellom psykiatri og nevrobiologi.

 

Hans Olaf Mathisen i samtale med Jon Johnsen

 

Råd til fastlegene - kort oppsummering på tre minutter

I denne kortversjonen oppsummerer Jon Johnsen sine viktigste råd til hvordan fastlegene kan forholde seg til sammenhengen mellom depresjon og overvekt.

NO-NOTPR-0079-2021.06

Dato publisert 01.08.2021