Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Pasienters opplevelse av kognitive problemer i etterkant av en depresjon

Åsa Hammar redegjør for at mange pasienter sliter med nedsatt kognitiv fungering både når de er deprimerte og i etterkant av en depresjon. De rapporterer at de sliter med nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon og har problemer med å organisere arbeidet og dagliglivet.

Dato publisert 13.04.2021