Oppfølging av pasienter med depresjon og bruk av MADRS – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Oppfølging av pasienter med depresjon og bruk av MADRS

Spesialist i psykiatri Valborg Helseth snakker om hvordan fastleger bør følge opp pasienter med depresjon, med fokus på bruk av skåringsverktøyet MADRS for å etterstrebe at også pasienter med manglende respons følges adekvat opp. Valborg snakket også om samarbeid mellom fastlege og psykiater.

Dato publisert 13.04.2021