Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Nyhetsbrev fra IHC i Seoul

En stigende sol over hodepinefeltet?

Den Internasjonale Hodepinekonferansen (IHC) som avholdes annethvert √•r ble arrangert for 21. gang i Seoul 14. – 17. september. Med tanke p√• framskritt og innovasjon var settingen i hypermoderne omgivelser utmerket. Seoul med dr√łye 10 millioner innbyggere betraktes gjerne som en av ¬ęverdens smarteste byer¬Ľ. Det var f√łlgelig mye smart som ble lagt fram for 1101 fremm√łtte og dr√łyt 400 p√•loggede deltagere.

 

Det er 20 √•r siden jeg var p√• mitt f√łrste IHC-m√łte i Roma, og for de som har v√¶rt i fagfeltet en stund, s√• var det en del dr√łvtygging av velkjent stoff. Det var imidlertid mye som bar bud om nye takter, et lite generasjonsskifte og en ny √¶ra i hodepineforskningen.

 

Et internasjonalt perspektiv 

Omfanget og den h√łye sykdomsbyrden av en rekke hodepinetilstander, kombinert med en raskt voksende nevrovitenskapelig innsikt, gj√łr at det er et behov for et bredere, bedre organisert og samhandlende hodepinemilj√ł. Her hjemme var etableringen av NorHEAD i 2022 et bevis p√• at vi er med p√• denne utviklingen. Hvordan rekruttere behandlere og forskere til feltet, er noe som diskuteres b√•de nasjonalt og internasjonalt.

 

Konferansen startet med en statusrapport fra en internasjonal ekspertgruppe som har presentert √•tte prioriterte forskningsomr√•der for de neste 10 √•rene. Geografiske ulikheter i behandlingstilbud er et av disse (1). Listen over WHO essential medication er mager for akutt migrene-behandling: acetylsalisylsyre (2), ibuprofen (3), paracetamol (4) og¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† sumatriptan (5). N√•r det gjelder profylakse st√•r kun propranolol (6) p√• listen (7). Den internasjonale hodepineorganisasjonen (IHS) vil snart publisere anbefalinger for behandling av migrene som avviker noe fra tradisjonelle retningslinjer ved at de tar h√łyde for infrastruktur og tilgjengelighet av ulike medikamenter der behandlingen tilbys (8). Et annet overordnet globalt m√•l i kampen mot smerte er √• f√• utviklet nye ikke-vanedannende analgetika. I den sammenheng har amerikanske helsemyndigheter nylig initiert et program (HEAL) der det gis st√łtte p√• rundt 1 milliard dollar til mer enn 200 smerteforskningsprosjekter. Illustrerende for hvordan hodepine gjerne oppfattes, kan en merke seg at hodepine ble misvisende listet som en myofascial tilstand i dette programmet (9).

 

Ny teknologi

Nye og forbedrede nevrofysiologiske- og radiologiske metoder, bl.a. MR-teknikker som involverer nettverksanalyser og funksjonsunders√łkelser av det glymfatiske system, samt nyetablerte dyremodeller for studier av spredende depolarisering og av det cervico-trigeminale komplekset, b√¶rer bud om betydelig √łkt forst√•else av b√•de hjernen og de sentrale prosesser som er involvert i ulike hodepinetilstander (10). Metoder for studier av detaljerte og st√łrre mengder av gener (genomikk), proteiner (proteomikk), RNA (transkriptomikk) og andre substanser, alts√• ¬ęmultiomikk¬Ľ, vil garantert bidra til √• finne nye patofysiologiske akt√łrer og potensielle m√•l for intervensjon (11). Et atlas med differensiering av ulike celletyper i ganglion trigeminale er utarbeidet for b√•de mus og mennesker. Dette er et verkt√ły som vil bidra til langt mer detaljert kunnskap om hvilke celler og nettverk som perifert aktiveres ved smerter i hodet (12). En omfattende studie som ble publisert i Nature i fjor avdekket 123 spesifikke sekvenser av nukleinsyrer p√• spesielle kromosomomr√•der (gen-loci) som √łker risikoen for migrene, to av dem koder for allerede kjente intervensjonsm√•l: CGRP og serotonin F1-reseptor (13).

 

Fortsatt to skoler?

Fem √•r med CGRP-antagonister p√• markedet har bidratt til √łkt interesse og anerkjennelse av migrene som en nevrobiologisk tilstand. Professor Diener fra Essen oppsummerte de kliniske erfaringene som generelt er veldig gode, men han etterlyste randomiserte kontrollerte sammenlignende (head-to-head) studier, og effektstudier av varig behandling og kombinasjonsterapi.

 

Det er velkjent at de monoklonale antistoffene mot CGRP ikke penetrerer blod-hjernebarrieren (14), at mange migrenetriggere er vasoaktive stoffer, og at etablerte terapier, inklusive CGRP-hemmere og triptaner, p√•virker blodkar (15). I sitt foredrag √łnsket professor Ayata fra Harvard Medical School i Boston √• overbevise alle om at migrene er en cerebro-hodepine. Jes Olesen, professor ved K√łbenhavns Universitet, kommenterte og applauderte konseptet om migrene som en vaskul√¶r sykdom. En rekke studier viser imidlertid at CGRP-hemmere ogs√• har klare sentrale effekter. Professor Burstein ved Harvard illustrerte hvordan monoklonale CGRP-antagonister virker der hodepinen starter, i meningene eller evt. i ganglion trigeminale, og hvordan de forhindrer sensitivisering av omr√•der der han, og sv√¶rt mange med han, mener de fleste migreneanfall starter, i hypothalamus og/eller i flere kortikale omr√•der. Han viste bl.a. til en ny studie av triggere og prodromalsymptomer (16).

 

Under sin oppsummering av konferansens mest interessante nyvinninger poengterte professor Brennan ved Universitetet i Utah at en burde ende denne polariserende debatten om hvorvidt migrene er en vaskulær- eller nevronal-, perifer- eller sentral- sykdom, it is both: Migrene involverer multiple integrerte systemer og er altså en nevrovaskulær tilstand.

 

Hva ses i horisonten?

Suksess med CGRP-hemmere til tross, det er utvilsomt behov for biomark√łrer og nye og bedre behandlingsalternativer for migrene og andre hodepinetilstander. Utviklingen av mer sensitive og presise m√•lemetoder for CGRP har √•pnet nye d√łrer, og kanskje kan m√•linger i spytt bli f√łrste terapeutiske mark√łr (17)? Det er velkjent at CGRP kan trigge migrene og
gi en rekke effekter oppover i nervesystemet. ¬ęSp√łrsm√•let er om CGRP kan fjernes helt fra likningen¬Ľ, som professor Brennan ved Universitetet i Utah uttrykte det i sin oppsummering av konferansen. N√¶rmest i horisonten av molekyl√¶re m√•l for ny intervensjon, beyond CGRP, er kanskje: PACAP (18), PAR2 (19) og AMY1-reseptor (20). Antistoffer mot f√łrstnevnte er allerede under utpr√łving, ogs√• i humane studier (21). Vi har bare sett toppen av isfjellet if√łlge professor Russo ved Universitetet i Iowa.

 

Norske bidrag 

Tre norske deltagere hadde bidrag p√• konferansen. G√łril Gravdahl fra Trondheim snakket om ¬ęThe burden of headache¬Ľ p√• et internasjonalt forum for sykepleiere. Ane Sjulstad fra Bod√ł hadde en poster om nytten av √• anvende spektrofotometri av spinalv√¶ske ved mistanke om subaraknoidalbl√łdning. Marte-Helene Bj√łrk fra Bergen presenterte en stor norsk registerstudie som ogs√• ble framhevet p√• konferansens siste dag.

 

 

 1. Community NPC. Improved Treatment Options for Migraine and Other Headaches 2023 [Available from: https://ninds.ideascalegov.com/c/campaigns/1266/about.

 2. Acetylsalisylsyre [Internet]. 2023 [cited 11.10.23]. Available from: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-acetylsalisylsyre-actavis-574532.

 3. Ibux [Internet]. 2023 [cited 11.10.23]. Available from: https://www.felleskatalogen.no/medisin/ibux-karo-pharma-559957.

 4. Paracetamol Fresenius Kabi [Internet]. Felleskatalogen AS. 2023 [cited 11.10.23]. Available from: Paracetamol Fresenius Kabi.

 5. Imigran [Internet]. Felleskatalogen AS. 2023 [cited 11.10.23]. Available from: https://www.felleskatalogen.no/medisin/imigran-glaxosmithkline-560014.

 6. Propranolol Accord [Internet]. Felleskatalogen AS. 2023 [cited 11.10.23]. Available from: https://www.felleskatalogen.no/medisin/propranolol-accord-accord-689713.

 7. Organisation WH. Model List of Essential Medicines: WHO; 2023 [Available from: https://list.essentialmeds.org/?indication=61.

 8. Tassorelli C. Farewell letter from the President 2023 [updated August03.10.23]. 35:[Available from: https://ihs-headache.org/wp-content/uploads/2023/08/IHSnewsletter-
  35-Aug-2023.pdf.

 9. Health NIo. HEAL Initiative: Toward Developing Quantitative Imaging and Other Relevant Biomarkers of Myofascial Tissues for Clinical Pain Managemen 2023 [R61/
  R33:[Available from: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AT-24-003.html#.

 10. Yi T, Gao P, Zhu T, Yin H, Jin S. Glymphatic System Dysfunction: A Novel Mediator of Sleep Disorders and Headaches. Front Neurol. 2022;13:885020.

 11. Hasin Y, Seldin M, Lusis A. Multi-omics approaches to disease. Genome Biology. 2017;18(1):83.

 12. Yang L, Xu M, Bhuiyan SA, Li J, Zhao J, Cohrs RJ, et al. Human and mouse trigeminal ganglia cell atlas implicates multiple cell types in migraine. Neuron. 2022;110(11):
  1806-21 e8.

 13. Hautakangas H, Winsvold BS, Ruotsalainen SE, Bjornsdottir G, Harder AVE, Kogelman LJA, et al. Genome-wide analysis of 102,084 migraine cases identifies 123 risk loci and subtype-specific risk alleles. Nat Genet. 2022;54(2):152-60.

 14. Messlinger K. The big CGRP flood – sources, sinks and signalling sites in the trigeminovascular system. J Headache Pain. 2018;19(1):22.

 15. Jacobs B, Dussor G. Neurovascular contributions to migraine: Moving beyond vasodilation. Neuroscience. 2016;338:130-44.

 16. Ashina S, Melo-Carrillo A, Toluwanimi A, Bolo N, Szabo E, Borsook D, Burstein R. Galcanezumab effects on incidence of headache after occurrence of triggers,
  premonitory symptoms, and aura in responders, non-responders, super-responders, and super non-responders. J Headache Pain. 2023;24(1):26.

 17. Alpuente A, Gallardo VJ, Asskour L, Caronna E, Torres-Ferrus M, Pozo-Rosich P. Salivary CGRP can monitor the different migraine phases: CGRP (in)dependent attacks.
  Cephalalgia. 2022;42(3):186-96.

 18. Kuburas A, Russo AF. Shared and independent roles of CGRP and PACAP in migraine pathophysiology. J Headache Pain. 2023;24(1):34.

 19. Mason BN, Hassler SN, DeFea K, Boitano S, Vagner J, Price TJ, Dussor G. PAR2 activationin the dura causes acute behavioral responses and priming to glyceryl trinitrate in a mouse migraine model. J Headache Pain. 2023;24(1):42.

 20. Al-Hassany L, Boucherie DM, Creeney H, van Drie RWA, Farham F, Favaretto S, et al. Future targets for migraine treatment beyond CGRP. J Headache Pain. 2023;24(1):76.

 21. Ashina M, DoleŇĺil D, Bonner JH, Zhou L, Klatt J, Picard H, Mikol DD. A phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of AMG 301, a pituitary adenylate
  cyclase-activating polypeptide PAC1 receptor monoclonal antibody for migraine prevention. Cephalalgia. 2021;41(1):33-44.

Felleskatalogtekst Vyepti¬ģ

 

NO-NPMIG-0018-2023.10

 

Dato publisert 16.10.2023