Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Nyhetsbrev fra Eurepean Headache Congress

√Örets European Headache Congress (EHC) fant sted i Barcelona 6-9 desember 2023. Konferansen hadde omtrent tusen deltakere, og 750 deltok digitalt.

√Öpningsforedraget, ledet av Christian Lampl (Konventhospital Barmherzige Br√ľder, Linz), handlet om medikamentoverforbrukhodepine (MOH) og forskjellene mellom europeisk og amerikansk behandlingsmetode. Sait Ashina (Harvard Medical School, Boston) fortalte at USA har en st√łrre andel pasienter som overforbruker opioider og barbiturater. En studie fra 2020 ansl√•r at en tredjedel av pasientene bruker opioider for √• h√•ndtere sin migrene, mens tilsvarende tall fra Nederland er 13% (1, 2). I USA m√• pasientene derfor oftere gradvis trappe ned medikamentene enn i Nord-Europa (3). De begynner ogs√• oftere med profylaktisk behandling f√łr nedtrapping (4), mens vi i Europa anbefales √• vente til seponering er gjennomf√łrt (iht. retningslinjene i Norge (5)). Judith Pijpers (Leiden University Medical Center, Leiden) la frem den nordeuropeiske fremgangsm√•ten og snakket blant annet om Jensen et al‚Äôs artikkel om nedtrapping vs.¬† ¬ęcold turkey¬Ľ. I f√łlge Rigmor Jenssen oppleves den sistnevnte fremgangsm√•ten som mindre stressende for pasientene, ettersom de slipper √• vurdere hvilke anfall som skal mildnes med smertestillende. MOH har en global prevalens mellom 1-2 % og p√• hodepinesentere i USA har rundt 50 % av pasientene MOH (Sait Ashinas foredrag). Dette er sammenlignbart med norske tall (6).

 

Pijpers nevnte en studie som blant annet foreg√•r i Norge, hvor man unders√łker effekten av pasientoppl√¶ring om MOH og behandling med eptinezumab vs. pasientoppl√¶ring om MOH og placebo (7). Ettersom mellom 50 ¬†og 70 % opplever tilbakefall av MOH er det viktig √• unders√łke hvilke tiltak som gir varig effekt for pasientene (6).

 

Maskinlære og migrene 

P√• sesjonen om kunstig intelligens og hodepine presenterte Parisa Gazerani ved OsloMet deres prosjekt p√• digitale tvillinger i migrenebehandling. De skal skape en digital versjon av pasienten, ved √• bruke data fra journaler, biosensorer og digitale hodepinedagb√łker. Ved hjelp av kunstig intelligens, dypl√¶ring og maskinl√¶ring konstrueres en virtuell pasient som kan gi informasjon om persontilpasset behandling, helsestatus og behandlingsrespons. En slik enhet best√•r av tre deler: En fysisk pasient, en virtuell motpart og en informasjonsstr√łm av data som g√•r begge veier mellom de to. Den virtuelle tvillingen kan brukes til √• simulere behandlingsrelaterte scenarioer og hendelser. M√•let er √• st√łtte pasientfokusert behandling, presisjonsmedisin og p√• sikt redusere kostnader og effektivisere behandlingen. Digitale tvillinger kan ogs√• bli en nyttig ressurs for migreneforskning (8).

 

Manjit Matharu (UCL Queen Square Institute of Neurology, London) presenterte et samarbeid med Anker Stubberud ved NorHEAD, hvor de har unders√łkt muligheten for √• forutsi migreneanfall ved hjelp av maskinl√¶ringsmodeller basert p√• data fra digitale hodepinedagb√łker og biosensorer. Sistnevnte m√•ler hjerterate, hudtemperatur og muskelspenning og er utviklet i Norge av Nordic Brain Tech (Cerebri). De laget prediktive modeller ved √• kj√łre dataene gjennom flere forskjellige maskinl√¶ringsprogrammer, og den beste modellen klarte √• forutsi anfall neste dag i nesten to tredjedeler av tilfellene. Dette kan virke som et beskjedent resultat, men datagrunnlaget var lite i maskinl√¶ringssammenheng og studien kan ses p√• som ¬ęproof of concept¬Ľ som gir grunn til optimisme n√•r det kommer til utvikling av fremtidige modeller (9).

 

Kognisjon og migrene

Nesten 90 % av pasienter opplever at de kognitive evnene blir svekket av migrene, og det rapporteres som det nest verste symptomet etter smerte. B√•de minne, spr√•k og l√¶ring p√•virkes av anfall, men evne til √• utf√łre handlinger kommer aller √łverst p√• lista over vanlige kognitive symptomer under prodrom og hodepinefasen (10). Ved kronisk migrene ser man strukturelle endringer i hjernen: Lesjoner, endringer i tykkelsen p√• cortex og endringer i konnektivitet (11, 12). Pasientene f√łler seg ufokuserte og har konsentrasjonsvansker, noe som kanskje kan forklares av endret aktivitet i de dorsale oppmerksomhetssentere (13), og kronisk migrene er en prediktor for lavere kognitiv sk√•r. Det er imidlertid vist at b√•de strukturelle endringer og kognitiv svekkelse kan reverseres ved riktig migrenebehandling¬† (14).

 

Lundbecks faglige symposium 

Patricia Pozo-Rosich (Vall d’Hebron University Hospital, Barcelona) ledet Lundbecks symposium om migrenebehandling og holdt et foredrag om patofysiologien bak migrene, med fokus p√• trigeminal ganglions (TG) rolle som integrator og videreformidler av CGRP-, substans P – og PACAP-signaler til sentralnervesystemet (15). Videre pekte hun p√• overaktivering og sensitivering av TG som hoved√•rsak til forverring og kronifisering av migrene, sammen med medikamentoverforbruk. Peter Goadsby mente at vi lever i gullalderen til migrenebehandling, og ga en oversikt over CGRP-hemmerne som fins p√• markedet i dag. Jessica Ailani holdt et foredrag om langvarig behandling av migrene og gjorde publikum oppmerksom p√• at antall feilede behandlinger m√• begrenses, b√•de for √• spare tid, men ogs√• fordi hver behandling som feiler gj√łr at pasienten f√•r mindre tiltro til at den kan hjelpe. Dette ser vi ogs√• p√• placebo-effekten hos pasienter i DELIVER-studien som har v√¶rt gjennom 2-4 forebyggende behandlinger f√łr de f√•r eptinezumab; den er lavere enn hos de som ikke har opplevd s√• mange skuffelser (16).

 

European Headache Federation anbefaler at CGRP-hemmere blir f√łrstelinjebehandling fordi det er meningsl√łst √• kreve at pasienter skal g√• gjennom flere tidkrevende tradisjonelle forebyggende medikamenter f√łr de f√•r en medisin som er utviklet til sykdommen de lider av. Mange f√•r ubehagelige bivirkninger og kronifiseres un√łdvendig i denne prosessen (17).

 

 

 

Neste års EHC arrangeres i Rotterdam fra den 4-7 desember 2024. Kanskje vi ses:-)

 

 

 

 

 1. Lipton RB, Buse DC, Friedman BW, Feder L, Adams AM, Fanning KM, et al. Characterizing opioid use in a US population with migraine: Results from the CaMEO study. Neurology. 2020;95(5):e457-e68.

 2. van Welie RF, van Welie FC, de Vries Lentsch S, Dahan A, van Velzen M, Terwindt GM. Characterizing opioid use in a Dutch cohort with migraine. Cephalalgia. 2023;43(5):03331024231174160.

 3. Eigenbrodt AK, Ashina H, Khan S, Diener H-C, Mitsikostas DD, Sinclair AJ, et al. Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nature Reviews Neurology. 2021;17(8):501-14.

 4. Ashina S, Terwindt GM, Steiner TJ, Lee MJ, Porreca F, Tassorelli C, et al. Medication overuse headache. Nat Rev Dis Primers. 2023;9(1):5.

 5. Medikamentoverforbrukshodepine [Internet]. 2019 [cited 12.01.24]. Available from: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/hodepiner/Medikamentoverforbrukshodepine#terapi-medikamentell-behandling-under-avvenning.

 6. Alstadhaug KB, Ofte HK, Kristoffersen ES. Preventing and treating medication overuse headache. Pain Rep. 2017;2(4):e612.

 7. Jensen RH, Schytz HW, Tassorelli C, et al. Adding eptinezumab to brief patient education to treat chronic migraine and medication-overuse headache: Protocol for RESOLUTION-A phase 4, multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Front Neurol. 2023;14:1114654.

 8. Gazerani P. Intelligent Digital Twins for Personalized Migraine Care. J Pers Med. 2023;13(8).

 9. Stubberud A, Ingvaldsen SH, Brenner E, et al. Forecasting migraine with machine learning based on mobile phone diary and wearable data. Cephalalgia. 2023;43(5):03331024231169244.

 10. Gil-Gouveia R, Martins IP. Clinical description of attack-related cognitive symptoms in migraine: A systematic review. Cephalalgia. 2018;38(7):1335-50.

 11. Hougaard A, Amin FM, Hoffmann MB. Structural gray matter abnormalities in migraine relate to headache lateralization, but not aura. Cephalalgia. 2015;35(1):3-9.

 12. Michels L, Koirala N, Groppa S, et al. Structural brain network characteristics in patients with episodic and chronic migraine. The Journal of Headache and Pain. 2021;22(1):8.

 13. Coppola G, Di Renzo A, Petolicchio B, et al. Aberrant interactions of cortical networks in chronic migraine. Neurology. 2019;92(22):e2550-e8.

 14. Gonz√°lez-Mingot C, Gil-S√°nchez A, Canudes-Solans M. Preventive treatment can reverse cognitive impairment in chronic migraine. The Journal of Headache and Pain. 2022;23(1):12

 15. Messlinger K, Balcziak LK, Russo AF. Cross-talk signaling in the trigeminal ganglion: role of neuropeptides and other mediators. Journal of Neural Transmission. 2020;127(4):431-44.

 16. Ashina M, Lanteri-Minet M, Pozo-Rosich P, et al. Safety and efficacy of eptinezumab for migraine prevention in patients with two-to-four previous preventive treatment failures (DELIVER): a multi-arm, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet Neurol. 2022;21(7):597-607.

 17. Sacco S, Amin FM, Ashina M, et al. European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention ‚Äď 2022 update. The Journal of Headache and Pain. 2022;23(1):67.

   

Felleskatalogtekst Vyepti¬ģ

 

NO-VYEP-0100-2024.01

 

Dato publisert 31.01.2024