Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pĂĄ helsepersonell

Du forlater nĂĄ hjernenett.no

Kommunikasjon med pasienter om sykdommen schizofreni og behandlingsvalg

Jon Johnsen redegjør for hvordan man kan utrede pasientens synspunkter og vurderinger om sin diagnose, hva psykoselidelsen skyldes, hvordan psykoselidelsen kan behandles, og hva som utløser eventuelle tilbakefall og konsekvensene av dette. Dette vil avdekke pasientenes sykdomsinnsikt, og gi et godt grunnlag for dialog om behandlingsstrategi.

Dato publisert 13.04.2021