Peter McAllister – klinisk erfaring med Vyepti® (eptinezumab) – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Peter McAllister – klinisk erfaring med Vyepti® (eptinezumab)

Se Peter McAllister sitt foredrag, hvor han deler sin kliniske erfaring med Vyepti® (eptinezumab). McAllister er Medical Director ved New England Institute for Neurology og Headache Associate Professor ved Neurology, Yale University School of Medicine.

Les mer: bivirkningsrapportering

 

Felleskatalogtekst Vyepti®

 

NO-VYEP-0082-2023.09

Dato publisert 21.09.2023