Jon Johnsen om akuttbehandling av psykoser – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Jon Johnsen om akuttbehandling av psykoser

VIDEOOPPTAK fra 15. juni 2021: «Akutt behandling av affektive og schizofreniforme psykoser – utfordringer og muligheter»

Forelesningen tar for seg hvordan gi personlig tilpasset behandling til en agitert psykotisk pasient med sin andre psykotiske episode. Johnsen drøfter her kombinasjonsbehandling med ulike antipsykotika, men også behandling med antidepressiva i tillegg til antipsykotika.

 

Jon Johnsen er ph.d. og spesialist i psykiatri. Han er tidligere overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus. Han er medlem i den Rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, og lærer ved Institutt for gruppeanalyse. Disputerte i 1990 med tema: Farmakologisk behandling av alkoholproblemer.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kolleger? Ta kontakt med oss her.

 

Les mer: Abilify Maintena SPC

Les mer: RXULTI SPC

 

For mer informasjon om antipsykotika, se Felleskatalogen.no

 

NO-NOTPR-0080-2021.06

Dato publisert 15.09.2021