Johnsen om nevrobiologisk behandling av depresjon – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Johnsen om nevrobiologisk behandling av depresjon

”Nevrobiologisk fundert behandling av depresjon – en mulighet for en mer presis og effektiv behandling?” Foredrag av Jon Johnsen, dr. med. og senior overlege ved psykiatrisk avdeling Blakstad, seksjon for akuttpsykiatri.

Dato publisert 20.02.2023