To injeksjoner ved oppstart med Abilify Maintena® (aripiprazol) – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

To injeksjoner ved oppstart med Abilify Maintena® (aripiprazol)

Hør Ivar Haukeland fortelle om fordelene ved den alternative doseringen, og hvordan det gjøres rent praktisk.

Alternativ oppstart: to injeksjoner med Abilify Maintena®(aripiprazol) sammen med èn dose 20 mg oral aripiprazol1

Tidligere har oppstart med Abilify Maintena® betydd at man gir èn injeksjon etterfulgt av 14 dager med oral aripiprazol.
Du kan nå velge en alternativ oppstart ved å sette to separate injeksjoner Abilify Maintena® sammen med èn dose 20 mg oral aripiprazol.1

Målsetningen med to injeksjoner ved oppstart er å komme hurtigere opp i terapeutisk plasmakonsentrasjonsnivå for aripiprazol, og å oppnå konsistent klinisk effekt over hele behandlingsperioden.2

 

Dosering, forsiktighetsregler og bivirkninger

Hvis behandlingen starter med to injeksjoner, så injiseres de på to forskjellige steder i ulike muskler. Det er viktig at man IKKE setter begge injeksjonene samtidig i samme delta- eller setemuskel. Etter oppstartsinjeksjonene er den anbefalte dosen 400 mg. Abilify Maintena® skal administreres én gang i måneden som én enkelt injeksjon (ikke tidligere enn 26 dager etter siste injeksjon). Hvis det oppstår bivirkninger ved dosering 400 mg, skal reduksjon av dosen til 300 mg én gang i måneden vurderes. Begge doseringsregimer er fortsatt tilgjengelig.

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: Abilify Maintena®felleskatalogtekst

 

NO-ABIM-0081-2021.08

NO-AM-2100044

  1. Abilify Maintena® SPC 10/2021 avsnitt 4.2.

  2. Wang Y, Wang X, Harlin M, et al. An alternative start regimen with aripiprazole once-monthly in patients with schizophrenia: population pharmacokinetic analysis of a single-day, two-injection start with gluteal and/or deltoid intramuscular injection- Current Medical Research and Opinion 2021; DOI: 10.1080/03007995.2021.1965974.

     

Dato publisert 31.08.2021