Intervju med Ole Kristian Kleivenes – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Intervju med Ole Kristian Kleivenes

Ole Kristian Kleivenes, spesialist i psykiatri, om bruk av depotbehandling ved schizofreni.

Psykiater Ole Kristian Kleivenes redegjør for at medikamentell compliance er dårlig generelt i befolkningen. Pasienter med schizofreni ønsker ofte ikke medikamentell behandling, de har manglende sykdomsinnsikt, og de opplever bivirkninger. Alt dette bidrar til at det er lett å slutte med medisinen. Depotbehandling sikrer god compliance, og burde brukes tidligere i behandlingsforløpet, før man kommer til det skritt at pasienter har sluttet med medisin og fått et nytt tilbakefall.

Dato publisert 31.08.2021