Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Fredrik A. Walby om selvmordsvurdering

Webinaret foregår på Zoom tirsdag 23. november kl. 18-19.

Foredragets tittel: “Selvmordsvurdering i allmennpraksis”.

 

Meld deg på her

 

Fredrik A. Walby er forsker, psykologspesialist og prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 

Dato publisert 14.09.2021