Fredrik A. Valby om selvmordsrisiko – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Fredrik A. Valby om selvmordsrisiko

VIDEOOPPTAK fra 16. april 2020: «De evinnelige selvmordsrisiko-vurderingene!»

Fredrik A. Walby, forsker, psykologspesialist og prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kolleger? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 15.04.2021