Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Røssberg om effekten av psykoterapi ved schizofrenilignende tilstander

”Er psykoterapi ved
schizofreni effektiv som
eneste behandling?” Foredrag av Jan Ivar Røssberg, dr. med. og professor i psykiatri ved UiO.

NO-NOTPR-0111-2021.11

 

Dato publisert 18.11.2021