Johnsen om antipsykotika, rus og psykoser – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Johnsen om antipsykotika, rus og psykoser

”Behandling med antipsykotika til pasienter med rusmiddelproblemer og psykoser” Foredrag av Jon Johnsen, dr. med. og senior overlege ved Klinikk for rus og psykiatri, psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken Helseforetak.

NO-NOTPR-0112-2021.11

Dato publisert 19.11.2021