Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pĂĄ helsepersonell

Du forlater nĂĄ hjernenett.no

Foredrag av Petter Andreas Ringen

«MĂĄ pasienter med psykisk sykdom ha redusert somatisk helse?» Foredrag av Petter Andreas Ringen, PhD, spesialist i psykiatri, avdelingsleder OUS, professor, UiO.

Studier viser at pasienter med schizofreni dør opp mot 20 år tidligere enn snittet av befolkningen. Årsakene til dette er sammensatt, hvor somatisk sykdom kan forklare ca. 15 av disse årene, mens resterende skyldes unaturlige dødsfall. Noe av dette har med selve sykdommen i seg selv å gjøre, at det er systemlidelser som påvirker hele kroppen, men det handler også om livsstil hvor man lever mer usunt med tanke på å ikke ta vare på seg selv, kosthold, røyking og fysisk aktivitet. I tillegg har man bivirkninger av medisiner hos mange, slik som vektøkning og påvirkning av fettstoffer i blodet. Det er også et problem at man ikke oppsøker hjelp så raskt som man burde.

 

Pakkeforløpet for psykisk helse er det viktigste tiltaket i Norge med minstestandard for utredning og oppfølging av pasientene.

 

Det er sammenheng mellom psykisk sykdom og immunsystemet. I klinikken ser man at immunsykdommene blir verre ved psykisk stress, og i store epidemiologiske studier ser man at hos pasienter med psykisk sykdom og psykisk stress, så er det immunaktivitet som ved lavgradig betennelse. Vi vet også at betennelse og tilføring av betennelsesstoffer til kroppen kan gi psykiske plager.

Dato publisert 31.08.2021