Foredrag av Jon Johnsen – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Foredrag av Jon Johnsen

Behandling av schizofreni med partielle dopaminagonister, med fokus på RXULTI® (brekspiprazol) – et nytt antipsykotikum.» Foredrag av Jon Johnsen, dr.med, spesialist i psykiatri, overlege Vestre Viken, avd. Blakstad.

Dr. med Jon Johnsen redegjør for hvorfor partielle agonister er mer egnet behandling av  schizofreni sammenliknet med dopaminantagonister, basert på nevrobiologien.

 

Både dopaminantagonister og partielle dopaminagonister reduserer dopaminsignalering i de områder av hjernen som er assosiert med positive symptomer. Partielle agonister har imidlertid en viss egenaktivitet på reseptorene. Dette gir en bedre profil ved langtidsbruk da det er områder i hjernen som har for lav dopaminsignalering ved schizofreni. En dopaminantagonist vil blokkere dopaminaktiviteten og dermed kunne forsterke kognitive og negative symptomer, samt utvikle nevrologiske bivirkninger, slik som EPS. Partielle agonister har den fordelen at de stimulerer dopaminsignaleringen i disse områdene, som er gunstig for kognitive og negative symptomer, samt nevrologiske bivirkninger.

 

Dr. med Jon Johnsen deler sin erfaring med 15 pasienter som er blitt behandlet med RXULTI® (brekspiprazol); det er observert lavt potensiale for å utløse bivirkninger, pasientene blir ikke sederte eller trette, ingen alvorlige nevrologiske bivirkninger, slik som muskelkramper, tremor, eller rastløshet. Effekten på positive symptomer inntrer etter 1-2 uker, med betydelig bedring etter 6 uker. Han har også sett effekt på fiendtlighet, irritabilitet og aggresjon. Spesielt egnet for RXULTI® (brekspiprazol) behandling er pasienter tidlig i behandlingsforløpet med maks 2-3 tilbakefall, som har hatt utilstrekkelig effekt av tidligere behandling og/eller opplevd bivirkninger.

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: RXULTI®  felleskatalogtekst

Dato publisert 31.08.2021