Foredrag av Andrea Fagiolini – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Foredrag av Andrea Fagiolini

«Advances in treatment of depression.» Foredrag av Andrea Fagiolini, Department of Molecular Medicine, University of Siena.

Professor Fagiolini redegjør for emosjonell avflatning ved depresjon. Emosjonell avflatning er vanlig, og kan være en del av sykdommen, men også en bivirkning av behandling med SSRI. Pasienter med emosjonell avflatning opplever problemer med å kjenne på følelser, både dårlige og gode følelser, og dette er en utfordring spesielt i vedlikeholdsbehandling da pasienter kan oppleve likegyldighet.

 

I en akuttfase kan det være nyttig med stabilisering og fravær av dårlige følelser, men på lang sikt vil pasienter være avhengig av å kjenne på både gode og dårlige følelser. Mer enn 50% av pasienter i remisjon på SSRI behandling rapporterer om emosjonell avflatning ifølge professor Fagiolini.

Dato publisert 31.08.2021